برنامه نویسی را از سن 9 سالگی به صورت حرفه ایی و جدی در حوزه برنامه نویسی شروع کرده ام
از سال 1398 دانشجو های زیادی داشته ام و مسئولیت مشاوره، آموزش آن ها را به عهده گرفتم و موفق شدم آن ها را برای ورود به بازار کار اماده کنم.

مهارت ها:

DJANGO

PYTHON

HTML5

CSS3

BOOTSTRAP

Data Science

BI dashboard

پارسا پویان