تکنولوژی

فناوری

شیرِ آب صوتی

شیرِ آب صوتی برای روشن یا خاموش کردن شیر ، گرم کزردن آب، تحویل یک مقدار سفارشی یا اندازه گیری دقیق و بیشتر، به شیر فرمان میدهید.

بیشتر بخوانید »

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.