تماس باما

موضوع یا مطلب خاصی مد نظر شما است که در قالب مقاله در نیک98 منتشر شود؟ در هنگام مرور صفحات نیک98 متوجه مشکل خاصی شده‌اید؟ پیشنهاد یا انتقادی نسبت به یکی از اعضاء یا نویسنده ی نیک98 دارید؟ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.